• ارتباط با دیگران می تواند به کم شدن احساس پریشانی کمک کند
 • برای کودکان و نوجوانان بودن با همسالان سودمند است
 • ارتباط ها می تواند با خانواده، دوستان یا دیگرانی باشد که با موقعیت سخت مشابه در حال مقابله اند

گزینه های حمایت اجتماعی

 • اعضای قابل اعتماد خانواده
 • همسر
 • دوست صمیمی
 • روحانی
 • پزشک یا پرستار
 • گروه حمایتی
 • مشاور بحران یا دیگر مشاوران
 • همکاران

این کارها را انجام بدهید

 • با دقت تصمیم بگیرید با چه کسی صحبت کنید
 • قبل از زمان صحبت تصمیم بگیرید چه چیزی می خواهید بگویید
 • زمان و مکان مناسب را انتخاب کنید
 • با صحبت درباره موضوعات کاربردی شروع کنید
 • خواسته تان را به دیگران بگویید که می خواهید صحبت کنید یا فقط با آن ها باشید
 • درباره افکار و احساسات دردناک وقتی صحبت کنید که آمادگی دارید
 • بپرسید آیا این زمان برای صحبت مناسب است
 • به دیگران بگویید که برای این که شنونده شما هستند قدردان آن ها هستید
 • به دیگران بگویید به چه چیزی نیاز دارید یا چطور می توانند به شما کمک کنند- یک چیز اصلی که همان موقع نیاز دارید

این کارها را انجام ندهید

 • به خاطر این که نمی خواهید دیگران را ناراحت کنید چیزی نگویید
 • به خاطر این که نگران سربار یا زحمت بودن هستید چیزی نگویید
 • فرض کنید دیگران نمی خواهند به شما گوش دهند
 • آن قدر منتظر بمانید تا استرس و خستگی تان زیاد شود که نتوانید از کمک دیگران بهره کامل را بگیرید

راههای برقراری ارتباط

 • تماس تلفنی با دوستان و خانواده
 • بیشتر کردن ارتباط با آشنایان و دوستان موجود
 • شرکت در گروههای حمایتی
 • شروع کردن یا تجدید کردن شرکت در محیط ها و فعالیت های مذهبی