تکنیک های اساسی مطالعه

نگرش ها و اهداف اهداف و اولویت هایتان را برای یک ترم تنظیم کنید و سپس یک برنامه برای رسیدن به...
ادامه مطلب

"نه" گفتن به خواسته ها و تقاضاهای غیرمنصفانه

قبل از هرچیز به تصمیم خود مطمئن شوید، یعنی آیا می خواهید بله بگویید یا نه بگویید. اگر مطمئن...
ادامه مطلب

دعوا کردن به شیوه منصفانه

مقدمه ما سه فرض مهم داریم. اختلاف نظر و تعارض در روابط صمیمی اجتناب ناپذیر هستند. شیوه های...
ادامه مطلب

هنر گوش دادن در ارتباط موثر (معرفی و اهمیت گوش دادن فعال)

یکی از مهارت های زندگی که جزء جدایی ناپذیر زندگی ما انسان هاست، موضوع ارتباط است. ارتباط موثر یک...
ادامه مطلب

گوش دادن در ارتباط موثر ( گوش دادن فعال چیست و چه چیزهایی نیاز دارد)

هنر شنیدن در ارتباط موثر (گوش دادن فعال) تعریف گوش دادن فعال و آن چه برای شنونده بودن نیاز داریم ...
ادامه مطلب

ده نکته کلیدی در گوش دادن فعال

ده نکته کلیدی برای این که بتوانیم به مهارت گوش کردن فعال برسیم را در این قسمت مطرح خواهیم کرد،...
ادامه مطلب