اشتباه ها حداقل 50 % یادگیری را می سازند. خیلی از اختراعات بزرگ نتیجه "اشتباهات" هستند. اگر شما از اشتباه می ترسید، از خودگویی های زیر استفاده کنید تا به شما کمک کند بفهمید که اشتباهات به شما کمک می کند از آن ها یاد بگیرید.

1. "من از اشتباه کردن می ترسم اما وقتی که بیشتر و بیشتر اشتباه کنم، اشتباه ها دیگر من را نمی ترساند."

این نوع فکر کردن می تواند ترس از اشتباه را کم کند و یا حتی از بین ببرد. برای این که ترس از اشتباه باقی بماند شما باید این طور فکر کنید که "من می ترسم اشتباه کنم چون اگر کار کامل نباشد، به درد نمی خورد" یا "من باور دارم یک اشتباه همه کار را از بین می برد". واقعیت این است که اگر یک کار در مجموع خوب باشد، یک اشتباه کوچک آن را از بین نمی برد. این فکر خطا است و مانع می شود که فرد یادبگیرد و به فراتر از ترس از اشتباه حرکت کند. در واقع، بیشتر اشتباه ها واقعا اشتباه نیستند، آن ها فقط تلاش هایی هستند که به نتیجه نرسیده اند.

2. "اشتباهات مانند یک معلم صمیمی و مهربان هستند که به من کمک می کنند یاد بگیرم."

اشتباه کردن خوب است چون حداقل 50 درصد یادگیری از طریق اشتباه کردن اتفاق می افتد. بدون اشتباه کردن، یادگرفتن خیلی کم می شود. هیچ کس نمی تواند جلوی اشتباه کردن را بگیرد و هرکسی که می خواهد یاد بگیرد نباید این را کار را بکند. اشتباه ها اجتناب ناپذیرند، اما این که چطور از پس آن ها بربیایید، از آن ها یاد بگیرید و آن ها را بپذیرید، انتخاب شما است و 100 درصد در کنترل شماست. 

3. "اگر برای موفق شدن باید اشتباه کرد، من اشتباه می کنم و یاد می گیرم."

شناخت اشتباه هایتان به شما کمک می کند رفتارتان را تغییر دهید تا آن چیزی را که برای بیشتر موفق شدن لازم است، یاد بگیرید. انجام ندادن کاری که جواب نمی دهد، حداقل نیمی از فرایند یادگیری است. راه دیگری برای فهمیدن این که چه چیز به نتیجه می رسد نیست مگر این که چیزی را امتحان کنید و بفهمید که به نتیجه نمی رسد. وقتی شما پیدا کردید چه کاری به نتیجه می رسد، به این می گویند "موفقیت".

4. "اشتباهات جلو بیایید. من نمی ترسم."

اگر شما از اشتباه ها بترسید، خود را در معرض خطر فلج شدن قرار می دهید و ممکن است از ترس زیاد نتوانید هیچ کاری را امتحان کنید. در واقع هر کسی اشتباه ها می کند و از آن اشتباه ها یاد می گیرد. این یک روش مهم است که انسان ها با آن یاد می گیرند. اگر شما به خاطر ترس از اشتباه چیزی را امتحان نکنید، شما نمی توانید آن چه که موفقیت می آورد را یاد بگیرید. هر چه بیشتر امتحان کنید بیشتر اشتباه می کنید و احتمالش بیش تر است که شما یک فرد موفق شوید.

5. "اگر من اشتباه کنم باز هم دیگران من را دوست دارند."

بیشتر افراد به خاطر اشتباه کردن از شما عصبانی نمی شوند و این طور نیست که شما را به خاطر اشتباه دوست نداشته باشند. هر کسی اشتباه می کند و راستش را بخواهید اکثر مردم در کنار افراد "کامل" احساس راحتی نمی کنند.

6. "اگر اشتباه کنم نمی میرم."