دعوا کردن به شیوه منصفانه

مقدمه ما سه فرض مهم داریم. اختلاف نظر و تعارض در روابط صمیمی اجتناب ناپذیر هستند. شیوه های...
ادامه مطلب

مراحل حل مسئله در خانواده

در این پست می خواهیم به مراحل حل مسئله در روانشناسی خانواده بپردازیم متاسفانه درصد قابل...
ادامه مطلب