طرز فکر و انگیزه در نوجوان - تفکر ثابت و تفکر رشد

اگر از یک نوجوان درباره اهداف سال آینده اش بپرسید، احتمالا اهدافش این ها است: نمرات خوب در...
ادامه مطلب

انگیزه برای درس خواندن در دانشگاه | چرا انگیزه درس خوندن ندارم؟

روز اول دانشگاه چه احساسی داشتید؟ هیجان زده، مضطرب، خیلی فعال و آماده حرکت، با انگیزه برای...
ادامه مطلب

۶ دلیل اهمال کاری و راه حل آن ها - اهمال کاری، ویژگی مثبت یا منفی؟

خیلی ساده است. من فقط تنبلم. استادم را دوست ندارم. پس چرا باید تکالیف را انجام دهم. تمام کردن...
ادامه مطلب

چگونه انگیزه برای درس خواندن داشته باشیم

آیا احساس می کنید که نمی توانید خود را درگیر مطالعه کنید؟ آیا احساس می کنید موقعی که شروع به...
ادامه مطلب

تلاش برای رسیدن به هدف | چرا اهدافمان را فراموش می کنیم؟

همه ما این تجربه را داریم که بعضی اوقات بسیار پرانرژی برای خودمان هدف تعیین می کنیم اما هنگامی که...
ادامه مطلب

اهداف روزانه: بهترین روش هدف گذاری برای رسیدن به اهداف بلندمدت

با نگاهی به ویدیوهای انگیزشی یا کتاب های خودیاری این را می یابید که همه آن ها از هدف گذاری صحبت...
ادامه مطلب