یکی از مهارت های زندگی که جزء جدایی ناپذیر زندگی ما انسان هاست، موضوع ارتباط است. ارتباط موثر یک مهارت است که با یادگیری آن می توانید کیفیت رابطه هایتان را بهبود بدهید.

بعد از تعریف ارتباط موثر و بیان انواع ارتباط درباره اجزایی که یک ارتباط را می سازند صحبت کردیم. آموزش هنر گفتن یا ویژگی های پیام را با تمرین هایی کاربردی نیز می توانید در سایت ببینید. در اینجا جزء مهم دیگر ارتباط موثر یعنی هنر شنیدن (گوش دادن فعال) را مطرح می کنیم.

شنیدن فعالانه یک مهارت خیلی مهم در هر ارتباط موفق است، اما اگر شنونده خوبی نباشید، خیلی سخت می شود که آموزش ها و تمرین های هنر شنیدن را درک کنید و برای تمرین شنونده فعال شدن وقت بگذارید.

بیایید با یک تمرین مقدماتی( مثل وقتی قبل ورزش خودتان را گرم می کنید) شروع کنیم . این تمرین برای شروع کمک می کند با دقت بیشتری گوش کنید.

تمرین فرض کنید شما به نهصد میلیون تومان وام نیاز دارید رییس‌ بانک، در حال توضیح دادن شرایط وام برای شماست. شما کاملاً به شکل فعال و موثر، به حرف‌هایش گوش خواهید کرد. هر بار که احساس کردید تمرکز نمی کنید یا گوش نمی کنید به این فکر کنید که این وام قرار است برای ساختن ارتباط های زیادی استفاده شود یا برای ترمیم روابطی که دوست دارید یا در تربیت کودک نیاز به شرایط وام گوش دادن فعال هستید. اگر این مهارت را یاد بگیرید بخشی از سرمایه شما برای ساختن رابطه تامین شده است.

یک نکته خیلی مهم که باید به خاطر داشته باشید این است که مهارت گوش دادن فعال و موثر زمانی اهمیت پیدا می‌کند که شما به هر علت، انگیزه‌ی کافی برای گوش دادن ندارید( مثلا خسته اید یا در حال بحث کردن هستید). یا طرف مقابل، گوینده و سخن‌ور خوبی نیست( مثلا کودک است یا این که فردی ناراحت، خسته و یا حتی عصبانی است)، در این شرایط هم گوش دادن فعال سخت تر می شود و هم مهمتر. اگر بتوانید همان زمانی که کودک با پرخاشگری یا خستگی حرف می زند نه فقط کلمات او بلکه معنای پیام او را بشنوید یا احساسات همسر خود را ببینید وقتی احساس ناکامی او باعث شده چیزهایی بگوید که از نظر شما منصفانه نیست، آن وقت می توانید در بلندمدت ارتباط های سالم و موثر که حالِ شما و عزیزانتان را بهتر می کند.

در آغاز یادگیری هر مهارتی نیاز به تلاش و تمرین دارد اما وقتی در آن مهارت به تسلط رسیدید انجام آن برای شما ساده می شود و به بخشی از وجود شما اضافه می شود، مثل رانندگی در آغاز نیاز به تمرین و توجه زیادی دارد و شما در آغاز همیشه باید حواستان باشد اما بعد از مدتی همزمان می توانید فکر کنید، صحبت کنید و یا چیزی بخورید(که البته پیشنهاد نمی شود).

در ادامه خواهیم گفت که گوش دادن فعال چیست و چه چیزهایی نیاز دارد

یادگیری مهارت های زندگی ارزش تلاش و تمرین را دارد.