حمایت اجتماعی دادن

در مواردی که اتفاقات سخت و ناخوشایندی برای خانواده یا دوستانتان اتفاق می افتد، می...
ادامه مطلب

گرفتن حمایت اجتماعی

ارتباط با دیگران می تواند به کم شدن احساس پریشانی کمک کند برای کودکان و نوجوانان...
ادامه مطلب

راهی که باید برای رسیدن به تاب آوری پیمود

افراد چطور با اتفاقات سختی که زندگیشان را تغییر می دهد کنار می آیند؟ مرگ یک شخص عزیز، از دست دادن...
ادامه مطلب