ارتباط جرات مندانه - جرات مندی در رابطه

آیا پیش آمده که بعد از مکالمه با یک نفر احساس بدی داشته باشید چون نتوانستید آن طوری که می...
ادامه مطلب

هنر گوش دادن در ارتباط موثر (معرفی و اهمیت گوش دادن فعال)

یکی از مهارت های زندگی که جزء جدایی ناپذیر زندگی ما انسان هاست، موضوع ارتباط است. ارتباط موثر یک...
ادامه مطلب

گوش دادن در ارتباط موثر ( گوش دادن فعال چیست و چه چیزهایی نیاز دارد)

هنر شنیدن در ارتباط موثر (گوش دادن فعال) تعریف گوش دادن فعال و آن چه برای شنونده بودن نیاز داریم ...
ادامه مطلب

ده نکته کلیدی در گوش دادن فعال

ده نکته کلیدی برای این که بتوانیم به مهارت گوش کردن فعال برسیم را در این قسمت مطرح خواهیم کرد،...
ادامه مطلب