تمرین های عمدی برای رشد خودتنظیمی در خردسالان (بخش 1): شیوه های رفتار

تحقیقات باور دارند که بیشتر بچه ها با توانایی فراگیری مهارت های خودتنظیمی متولد می شوند. مربیان...
ادامه مطلب

تمرین های عمدی برای رشد خودتنظیمی در خردسالان (بخش 2): محیط

بخش 2 از مجموعه دوبخشی خودتنظیمی. فراهم کردن محیط حمایت کننده از رشد مهارت های خودتنظیمی اگرچه...
ادامه مطلب

به تاخیر انداختن ارضاء

بیش از 40 سال قبل، دکتر والتر میشل، روانشناسی که الان در دانشگاه کلمبیا است، با یک آزمایش ساده...
ادامه مطلب

پدری کردن برای یک نوجوان: راه هایی برای تقویت رابطه پدر و نوجوان

نوجوانی می‌تواند هم برای نوجوان و هم برای والدینش دوران سختی باشد . در‌واقع پژوهش ها در مورد...
ادامه مطلب