بی نقص گرایی (کمال گرایی) در مقابل تلاش سالم

بیشتر افراد یک نیروی درونی برای پیشرفت عملکرد خود در بعضی تکالیف تجربه می کنند، تکالیفی مثل دویدن...
ادامه مطلب

طرز فکر و انگیزه در نوجوان - تفکر ثابت و تفکر رشد

اگر از یک نوجوان درباره اهداف سال آینده اش بپرسید، احتمالا اهدافش این ها است: نمرات خوب در...
ادامه مطلب

تلاش برای رسیدن به هدف | چرا اهدافمان را فراموش می کنیم؟

همه ما این تجربه را داریم که بعضی اوقات بسیار پرانرژی برای خودمان هدف تعیین می کنیم اما هنگامی که...
ادامه مطلب

اهداف روزانه: بهترین روش هدف گذاری برای رسیدن به اهداف بلندمدت

با نگاهی به ویدیوهای انگیزشی یا کتاب های خودیاری این را می یابید که همه آن ها از هدف گذاری صحبت...
ادامه مطلب