با نگاهی به ویدیوهای انگیزشی یا کتاب های خودیاری این را می یابید که همه آن ها از هدف گذاری صحبت می کنند. از تجسم رویاها و نوشتن اهداف بلندمدت و آن را عامل موفقیت می دانند.

اما آیا می دانید هدف گذاری بلندمدت بدون در نظر گرفتن اهداف کوتاه مدت می تواند مضر باشد. (Latham & Seijts, 1999)

رسیدن به اهداف بلندمدت نتیجه تجمع چیزهایی است که در هر روز به دست می آوریم. جمله ای هست و آن اینکه آینده همین لحظه حال است که چند لحظه بعد می آید. اما در واقع آینده تجمعی از این لحظه های حالی است که داریم می گذرانیم. و نوشتن اهداف روزانه به ما کمک می کند آینده بهتری برای خود رقم بزنیم.

در یک پژوهش از دانشجویان خواسته شد سه مورد زیر را بنویسند:

  • لیست اهداف روزانه
  • لیست هدف های نهایی زندگی
  • لیست وحشتناک ترین ترس ها

افرادی که دراهداف روزانه مرتبط با هدف های زندگی پیشرفت داشتند، حال بهتری داشتند.

بنابراین تنظیم اهداف روزانه ای که مرتبط با هدف های نهایی زندگی شما باشند و پیشرفت در آن ها علاوه بر اینکه به شما کمک می کنند به آن ها نزدیک شوید باعث بهتر شدن حال شما می شوند.

و افرادی که در زمینه اهداف روزانه مرتبط با ترس هایشان پیشرفتی نداشتند، حال بدتری داشتند.

(King et al., 1998)

اهداف روزانه تلاش و خلاقیت شما را افزایش می دهند

نوشتن اهداف روزانه به شما کمک می کند ببینید چه قدر توانسته اید آن ها را برآورده کنید. وقتی نتوانید این اهداف را در یک یا چند روز برآورده کنید به این فکر می کنید که چه چیزی باعث می شود از اهداف خود عقب بمانید. به خصوص اگر فردی باشید که از شکست هراسان باشید اهداف برآورده نشده به شما فشار می آورند که تلاش بیش تری بکنید یا اینکه متوجه شوید باید در روش خود خلاقیت به خرج بدهید چون روش کنونی برای اهداف شما جواب نمی دهد. (Petrou et al., 2020)

اهداف روزانه از اهداف هفتگی موثر تر اند

اهداف روزانه از اهداف هفتگی موثر تر اند - کار امروز را به فردا نیاندازید

در یک پژوهش در سال ۲۰۲۰ در دانمارک در ازای کار آنلاین به شرکت کنندگان پول داده می شد. اما از آن ها در ابتدای برنامه خواسته شد که برای خود برنامه روزانه یا هفتگی مشخص کنند. افرادی که از آن ها خواسته شده بود برنامه روزانه مشخص کنند بیش تر برای انجام کار انگیزه داشتند شاید چون افرادی که به صورت هفتگی هدف مشخص کرده بودند با خود فکر می کردند اگر امروز خوب کار نکردند فردا جبران می کنند اما هدف روزانه چنین بهانه ای برای افراد باقی نمی گذاشت. (Koch & Nafziger, 2020)

هدف های نهایی زندگی خود را تعیین کنید و آن ها به اهداف روزانه را بشکنید

پس همین حالا دست به کار شوید و هدف های نهایی زندگی تان را بنویسید. چه چیزی شما را به وجد می آورد؟ همیشه دوست داشتید به چه چیزی برسید یا چه اثری داشته باشید. اما شاید بتوانید راحت تر از تعیین هدف های نهایی تعیین کنید در ۵ یا ۱۰ سال آینده می خواهید در چه وضعیتی باشید، چه کار کنید یا چه دستاوردهایی داشته باشید. می توانید این کار را برای بازه های ۵ یا ۱۰ ساله تا آخر عمر هم ادامه دهید.

حالا مرحله بعد این است که اهدافتان را به هدف های کوچک تر بشکنید. به این فکر کنید که برای اینکه به اهدافتان برای ۵ سال آینده برسید لازم است چه کارهایی انجام دهید. لازم است چه مهارت هایی کسب کنید؟ آیا نیاز به تحصیل دارید؟ اگر نیاز به تحصیل دارید چه رشته تحصیلی مورد نیاز است؟ آیا نیاز دارید مهارتی را کسب کنید؟ آیا باید زبان دوم خود را تقویت کنید؟ آیا باید به شیوه ای مهارت و دانش خود را نشان دهید بنابراین نیاز به رزومه دارید؟

حالا می توانید اهدافتان را به اهداف سالانه و سپس شش ماهه و در نهایت یک ماهه بشکنید.

وقتی اهداف ماهانه شما مشخص شد، می توانید اهداف روزانه را نیز مشخص کنید. بهترین حالت این است که این اهداف را به اعداد تبدیل کنید. اگر نیاز دارید دامنه لغات خود را در سال آینده ۱۰۰۰ لغت افزایش دهید هر ماه حدود ۱۰۰ لغت و هر روز حدود ۳ لغت باید یاد بگیرید. اگر نیاز دارید برای سایتتان ۲۰۰ پست در سال جدید داشته باشید حدود ۲۰ پست در هر ماه لازم دارید. بنابراین هر یک یا دو روز باید یک پست تدوین کنید. به همین ترتیب می توانید اهداف فروش خود را تنظیم کنید. دقت کنید در بعضی موارد رشد به صورت خطی نخواهد بود. به عنوان مثال تعداد بازدید های یک سایت معمولا بعد از چند ماه شروع به رشد می کند. اما با این حال می توانید اهداف عددی برای پیشرفت ماهانه و سپس روزانه تنظیم کنید.

یک هدف روزانه معمولی از هدف روزانه نداشتن بهتر است

یکی از مواردی که باعث می شود افراد برای روز خودشان هدفی قرار ندهند این است که برنامه ریزی و هدفمندی کار دشواری است. بعضی از افراد کمال گرا هستند و می خواهند وقتی هدف تعیین می کنند بهترین هدف گذاری را یک شبه انجام دهند. به یاد داشته باشید یک هدف روزانه خیلی معمولی که در طراحی آن دقت نکرده اید از هدف نداشتن خیلی بهتر است. بنابراین این عادت را ایجاد کنید که قبل از خوابیدن برای فردای خود یک یا چند هدف روزانه قرار دهید. این عالی است که اهداف شما با توجه به اهداف بلندمدت تنظیم شده باشند. اما ماهرشدن در زمینه برنامه ریزی زمان می برد. اگر نمی توانید هدف دقیقی برای فردای خود تعیین کنید خیلی ساده به کارهایی که باید انجام دهید نگاه کنید و یکی دو تا را برای فردا مشخص کنید. این هدف گذاری قطعا از بی هدفی بهتر خواهد بود.

در تنظیم اهداف روزانه از افراد موفق در زمینه های مشابه کمک بگیرید.

برای اینکه اهداف خود را عددی کنید ممکن است نیاز به کمک افرادی داشته باشید که قبلا در زمینه های مشابه شما موفق شده اند. لازم نیست شما عینا مثل آن ها عمل کنید. اما داشتن داده همیشه به شما برای تصمیم بهتر کمک می کند.

منابع

King, L. A., Richards, J. H., & Stemmerich, E. (1998). Daily goals, life goals, and worst fears: Means, ends, and subjective well‐being. Journal of Personality, 66(5), 713-744.

Koch, A. K., & Nafziger, J. (2020). Motivational goal bracketing: An experiment. Journal of Economic Theory, 185, 104949.

Latham, G. P., & Seijts, G. H. (1999). The effects of proximal and distal goals on performance on a moderately complex task. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 20(4), 421-429.

Petrou, P., Baas, M., & Roskes, M. (2020). From prevention focus to adaptivity and creativity: the role of unfulfilled goals and work engagement. European Journal of Work and Organizational Psychology, 29(1), 36-48.