یادبگیرید خودتان را بپذیرید

ما هنگامی که به دنیا آمدیم به خودمان شک نداشتیم. ما یاد می گیریم به خودمان شک کنیم. در واقع به ما...
ادامه مطلب

چرا این عالی است که ما بتوانیم اشتباه کنیم؟

اشتباه ها حداقل 50 % یادگیری را می سازند. خیلی از اختراعات بزرگ نتیجه "اشتباهات" هستند. اگر شما از...
ادامه مطلب