طرز فکر و انگیزه در نوجوان - تفکر ثابت و تفکر رشد

اگر از یک نوجوان درباره اهداف سال آینده اش بپرسید، احتمالا اهدافش این ها است: نمرات خوب در...
ادامه مطلب

۶ دلیل اهمال کاری و راه حل آن ها - اهمال کاری، ویژگی مثبت یا منفی؟

خیلی ساده است. من فقط تنبلم. استادم را دوست ندارم. پس چرا باید تکالیف را انجام دهم. تمام کردن...
ادامه مطلب