به تاخیر انداختن ارضاء

بیش از 40 سال قبل، دکتر والتر میشل، روانشناسی که الان در دانشگاه کلمبیا است، با یک آزمایش ساده...
ادامه مطلب