یادبگیرید خودتان را بپذیرید

ما هنگامی که به دنیا آمدیم به خودمان شک نداشتیم. ما یاد می گیریم به خودمان شک کنیم. در واقع به ما...
ادامه مطلب

شکست دادن افسردگی

می دانید که سال های دانشجویی می توانند پیچیده و پرفشار باشند. ممکن است در اعماق وجودتان مطمئن...
ادامه مطلب

برای مشکلات رایج روابط چه کنیم؟

برای همه رابطه ها زمان هایی پیش می آید که اوضاع خوب نیست. خیلی اوقات، فراز و نشیب رابطه به...
ادامه مطلب