چرا این عالی است که ما بتوانیم اشتباه کنیم؟

اشتباه ها حداقل 50 % یادگیری را می سازند. خیلی از اختراعات بزرگ نتیجه "اشتباهات" هستند. اگر شما از...
ادامه مطلب

طرز فکر و انگیزه در نوجوان - تفکر ثابت و تفکر رشد

اگر از یک نوجوان درباره اهداف سال آینده اش بپرسید، احتمالا اهدافش این ها است: نمرات خوب در...
ادامه مطلب