نوشتن روزانه (ژورنالینگ) برای سلامت روان - نوشتن درمانی

نوشتن روزانه یا ژورنالینگ می تواند به کنترل احساسات و بهبود سلامت روان کمک کند. در این مقاله...
ادامه مطلب

خطاهای شناختی: عادت های فکری که مفید نیستند

در طول سالهای زندگی به این سمت می رویم که عادت های فکری غیر مفیدی مانند مواردی که در زیر می آید...
ادامه مطلب

شناخت خود و هر آنچه باید در این زمینه بدانید | چگونه به خودشناسی برسیم

شناخت خود تلاشی آگاهانه است درک خود و شناخت محدودیت های خود امری است که باعث خواهد شد، بتوانید...
ادامه مطلب