1. قبل از هرچیز به تصمیم خود مطمئن شوید، یعنی آیا می خواهید بله بگویید یا نه بگویید. اگر مطمئن نیستید بگویید نیاز به زمان دارید که به موضوع فکر کنید و به طرف مقابل اطلاع دهید چه زمانی جواب او را خواهید داد.
 2. اگر کاملا متوجه نشدید که چه چیزی از شما خواسته شده از فرد بخواهید درخواستش را واضح تر بیان کند.
 3. تا حد امکان مختصر جواب دهید یعنی یک دلیل موجه برای نپذیرفتن درخواست بیاورید اما توجیه و توضیح اضافه نیاورید. ممکن است طرف مقابل شما این دلیل آوردن های اضافه را مورد استفاده قرار دهد و با شما بحث کند که "نه" نگویید.
 4. وقتی درخواستی را رد می کنید دقیقا از کلمه "نه" استفاده کنید. "نه" اثر بیشتری دارد و ابهامش از "خوب، من فکر نمی کنم..." کمتر است.
 5. مطمئن شوید حالت های غیرکلامی تان همان حرفی را که می زنید انعکاس می دهند. وقتی "نه" می گویید، سرتان را به علامت نه تکان دهید. خیلی اوقات افراد وقتی دارند خواسته ای را رد می کنند یا نمی پذیرند ندانسته سرشان را به حالت تایید پایین می آورند و لبخند می زنند.
 6. از کلمات "من نمی خواهم" یا "من تصمیم گرفتم که بگم نه" بجای "من نمی توانم" یا "من نباید" استفاده کنید. این جمله ها بر این که شما تصمیم گرفته اید تاکید می کند.
 7. شما ممکن است لازم باشد چندین بار درخواست طرف مقابل را رد کنید تا این که او پیام نه شما را "بشنود". لازم نیست هر بار توضیح جدیدی بدهید. فقط "نه" را به همراه دلیل اولی که برای رد گفتید، تکرار کنید.
 8. اگر حتی وقتی شما چندبار "نه" را تکرار کردید، طرف مقابل اصرار کرد، سکوت کنید (این کار پشت تلفن راحت تر است) یا موضوع صحبت را تغییر دهید. شما حق دارید که مکالمه را تمام کنید.
 9. شما ممکن است بخواهید احساسات فرد مقابل را نسبت به رد کردن خواسته اش، درک کنید، "من می دانم این برای تو ناامیدکننده خواهد بود، اما من نمی توانم بپذیرم که..." ولی در بیشتر مواقع برای رد کردن درخواست دیگران لازم نیست عذرخواهی کنید و بگویید "من متاسفم". گفتن "من متاسفم" حق اساسی شما را برای "نه" گفتن به خطر می اندازد.
 10. احساس گناه نکنید. این وظیفه شما نیست که مشکلات دیگران را حل کنید یا آن ها را خوشحال کنید.

[[مترجم: من فکر می کنم در عین حال اینکه احساس گناه، احساس سازنده ای نیست، این بیان نویسنده که وظیفه شما نیست که مشکلات دیگران را حل کنید، بیش از اندازه کلی و بی رحمانه است. احتمالا نیازی نیست هر فردی از شما خواسته ای داشته باشد، وقتی آن را رد می کنید، احساس گناه کنید. اما در عین حال می توانید حس کلی وظیفه حل مشکلات دیگران و اهمیت به خوشحالی دیگران را در خود داشته باشید]]

 1. اگر شما نمی خواهید درخواست اولیه فرد را بپذیرید، اما دوست دارید به او کمک کنید یک پیشنهاد تعدیل شده بدهید: " من نمی توانم بچه شما را تمام بعدازظهر نگه دارم اما دوساعت می توانم این کار را انجام دهم"
 2. شما می توانید در مورد درخواستی که قبلا به آن "بله" گفتید، نظرتان را تغییر دهید و بگویید "نه". همه آن چه در بالا گفته شد هنگام تغییر نظر نیز به کار می آید.